Predstavitev kluba

Orientacijski klub Tivoli (v nadaljevanju OKT) je bil prvič registriran leta 1988, nato pa je dvakrat spremenil registracijo l. 1998, zaradi zahtev nove zakonodaje o društvih in l. 2002 zaradi spremembe naslova društva. Leta 2002 je pridobil status društva v javnem interesu, ki pa ga po izteku še nismo podaljšali.

OKT je bilo prvo društvo za orientacijski tek v Sloveniji, ustanovljeno 5. 4. 1988 in je bil eden izmed pobudnikov ustanovitve Orientacijske zveze Slovenije (v nadaljevanju OZS) 19. marca 1990 in član zveze od njene ustanovitve. Roman Volčič, član OKT, je bil predsednik zveze od njenega nastanka 19. 3. 1990 do 12. 3. 1994.

Ob desetletnici OZS je bila izdana brošura, ki je dostopna na www.orientacijska-zveza.si in iz katere je razviden prispevek OKT k razvoju in popularizaciji orientacije v Sloveniji. OKT je vzgojil vrsto tekmovalcev in članov, ki so kasneje odprli nova društva v drugih krajih in okoljih, na primer OK Ursus, OK Komenda in OK Trzin in tako poskrbeli za širitev orientacijskega teka.

OKT je član Športne zveze Ljubljane.

Že v svoj temeljni akt je OKT zapisal, da je prostovoljno, nepridobitno in samostojno združenje športnikov in simpatizerjev športa z namenom izvajanja športnih dejavnosti z naslednjimi cilji:
 - skrbeti za množičnost in popularizacijo orientacijskega teka, sorodnih orientacijskih in drugih športnih dejavnosti med krajani, predvsem med mladino, in jih na podlagi njihove prostovoljne odločitve pritegniti v članstvo;
 - skrbeti za kvalitetno pripravo vrhunskih tekmovalcev in ostalih športnikov, ki tekmujejo, ter si prizadevati za dvig kvalitete pri članih;
 - posredovati in razvijati pri svojih članih razvoj karakternih vrlin kot so ustvarjalnost, občutek za delo v skupnosti, tovarištvo, disciplina, skromnost, samokritičnost, točnost;
 - vzgajati svoje člane v duhu fair-playa.

Organi OK Tivoli

Predsednik: Andreja Anžur

Tajnik in blagajnik: Ana Pribaković Borštnik

Nadzorni odbor: Roman Volčič, Miro Cvirn, Aleš Ferenc

Disciplinska komisija: Aleš Borštnik, Andrej Borštnik, Miro Cvirn

Vodja šole orientacije: Aleš Ferenc

Vaditelji orientacije: Aleš Ferenc, Jan Dovč, Andrej Borštnik, Ana Pribaković Borštnik (vsi opravljen tečaj v 2012), Andreja Anžur

OKT je imel v letu 2012 31 članov.

OKT vzdržuje svojo spletno stran www.oktivoli.si in ima elektronski naslov ok.tivoli@gmail.com.