Orientacijska šola

Pouk orientacije je v minulem letu obsegal:
40 tednov po eno uro tedensko za vse orientacijste in 40 dodatnih ur pa eno uro tedensko za posameznike in pare;

Na teh treningih so osvojili naslednja znanja:
 - pridobili osnovna teoretična znanja orientacije;
 - navajanje na gibanje v prostoru (zgradbe, ulice, gozd);
 - uporaba kompasa in karte;
 - učenci se seznanjajo z osnovami risanja karte, orientiranjem karte, preračunavanjem razdalje iz narave na karto, spoznavajo simbole na različnih kartah…
 - spoznavanje sistema tekmovanj.